ดีกรีของจุดยอด ชั้น ม.5

http://www.slideshare.net/achara46/slideshelf

โฆษณา

CAI คณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น ชั้น ม.5

โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

โครงการส่งเสริมการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม

11698702_1897496170474761_2593344726666914977_n

11701192_1897496133808098_8875681613633972857_n

11742774_1897496150474763_7998355248256867829_n

20150715_103828

IMG_9896

IMG_9801

IMG_9900

IMG_9898

IMG_9775

IMG_0316

11745931_1897495570474821_2634668316074337637_n

20150715_102437

20150715_102554

20150715_115208

20150715_112649

20150715_103935

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ภาษาพม่า

อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ม.3

แนวข้อสอบวัดผล

การเขียนกราฟพาราโบลา ชั้น ม.3